Mówiące Kamienie


Mówiące Kamienie to system oznakowania atrakcji turystycznych w Borach Tucholskich, po których turyści będą mogli rozpoznać ciekawe miejsca. Każdy kamień posiada wyrytą krótką informację o atrakcji turystycznej oraz kod QR z adresem strony internetowej z pełnym jej opisem.

Oszczędności poprzetargowe uzyskane w projekcie pozwoliły na realizację dodatkowego zadania, w pełni komplementarnego z pozostałymi działaniami projektowymi: odnowienie ponad 540 km oznakowania szlaków turystycznych, budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci miejsc postojowych i zadaszeń oraz utworzenie internetowego portalu turystycznego. Dzięki realizacji tego systemu zwiększyła się spójność terytorialna terenu Powiatu Tucholskiego poprzez jednakowy, połączony wspólnym portalem internetowym, unikatowy, nawiązujący do dawnych tradycji system oznakowania atrakcji turystycznych.

Cechy realizowanego systemu to :
Innowacyjność – unikatowy w skali europejskiej system zrealizowany w tak dużym wymiarze
Trwałość – zastosowano jeden z najbardziej trwałych materiałów – kamień i technikę graweru, najtrwalszą technikę umieszczania na nim znaków
Elastyczność – system jest uwarunkowany jedynie rozwojem technologii, na razie jest to statyczna, krótka informacja umieszczona bezpośrednio na kamieniu uzupełniona o treść na łatwo konfigurowalnych stronach internetowych, umożliwiająca zgodnie z potrzebami jej aktualizację. W przyszłości system może być wyposażony w nowe funkcje (filmy, dźwięk itp.)
Kompleksowość – możliwość wyeksponowania również mniej oczywistych, ale nie mniej ważnych obiektów, poprzez objęcie systemem aż 150 lokalizacji
Minimalny stopień ingerencji w środowisko naturalne – kamienie polne to naturalne zasoby występujące w Borach Tucholskich

Niezwykle ważnym aspektem zadania jest zastosowanie przy jego realizacji metod partycypacyjnych, służących praktycznej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego. Lokalna społeczność została włączona w projekt poprzez umożliwienie wskazywania lokalizacji, które zostaną włączone do systemu. Ten przywilej połączony został jednak z kilkoma obowiązkami: przygotowanie opisu lokalizacji do umieszczenia na kamieniu oraz na stronie internetowej, uzyskanie formalnej zgody właściciela terenu oraz przejęcie odpowiedzialności za „obsługę” wskazanej lokalizacji. Przygotowanie i instalacja kamieni finansowane są z projektu, koszty nie stanowią więc bariery dla zgłaszających.

„Mówiące Kamienie” są rozwiązaniem niezwykle korzystnym ekonomicznie. Analizując całkowity koszt systemów informacji turystycznej należy brać pod uwagę nie tylko koszt ich zakupu i instalacji, ale także koszt napraw i obsługi. W zależności od rozpatrywanego okresu użytkowania koszty bieżące często wielokrotnie przewyższają początkowy koszt wytworzenia. Trwałość tablic terenowych, których koszt jest porównywalny do kamieni, wynosi ok. 5 lat, po czym niezbędna jest wymiana drukowanych płaszczyzn. Po kolejnych kilku lub kilkunastu latach niezbędna jest wymiana konstrukcji. W tym czasie kamienie z grawerem wymagają ew. odmalowania liter i kodu QR w celu zwiększenia czytelności. Lokalizacje pozbawione opieki można niewielkim kosztem odświeżyć nawet po wielu latach.

Jak Ci się podoba projekt?