Ruch turystyczny


W roku 2012 w lipcu i wrześniu przeprowadzono największe w historii Borów Tucholskich badanie ruchu turystycznego. Badaniem objętych było 600 osób, które przebywały na tym terenie. Miało ono zweryfikować skuteczność zastosowanych metod redukcji presji turystycznej w projekcie „Borowiackie Szlaki” oraz wytyczyć kierunki dalszego rozwoju turystyki w naszym regionie. Jego cele to między innymi: identyfikacja słabych i mocnych stron produktu turystycznego Borów Tucholskich, ocena natężenia presji turystyki na środowisko oraz ocena podjętych działań wśród turystów korzystających z nowo powstałej infrastruktury.

Wyniki badania wskazują, że turyści przyjeżdżają w Bory Tucholskie przede wszystkim wypocząć. Wybrano je jako cel podróży przede wszystkim ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze, jednak w końcu wysokiego sezonu większą wagę przywiązywano do możliwości aktywnego spędzania czasu, korzystania z atrakcji turystycznych i kulturowych. Wielu z badanych na początku sezonu wybierając ten region jako wart podziwiania kierowało się sentymentem – bywali w Borach w przeszłości, jest to miejsce pochodzenia ich rodziny, jest to miejsce, gdzie ludzie im bliscy spędzają czas. Inaczej jest w końcu sezonu – wówczas pojawiają się turyści nastawieni na aktywny wypoczynek i zwiedzanie, zdecydowanie rzadziej niż osoby odwiedzające rodzinę lub znajomych.

Bory Tucholskie łączą atuty, które powodują, że turyści chętnie i wielokrotnie je odwiedzają, mimo niedostatków infrastrukturalnych. Podstawowym atutem regionu są przede wszystkim krajobrazy, ale też doceniane, zwłaszcza w drugiej części sezonu, atrakcje kulturalne. Tym bardziej ważne jest wprowadzenie działań, które z jednej strony przyciągają lub utrzymują zainteresowanie turystów, a z drugiej skanalizują je w taki sposób, aby nie spowodowało ono degradacji środowiska.

Elementy oferty turystycznej, które są jednocześnie wysoko cenione przez turystów i wysoko oceniane w odniesieniu do Borów Tucholskich to szeroko pojmowany porządek i rodzaj (naturalnych) atrakcji, które Bory oferują. To cechy, które trzeba umacniać i rozwijać.

Wśród cech, które warto utrzymać i o które warto zabiegać, są przede wszystkim: dbałość o utrzymanie poziomu cenowego noclegów oraz rozszerzenie oferty noclegów.

Pożądane są zmiany dotyczące poprawy zaplecza technicznego, dostępu do informacji, poprawa oznakowania informacji o atrakcjach i rozwój zaplecza usługowego. Ten ostatni wiązać się może także z rozwojem informacji o istniejącej infrastrukturze usługowej. To sfera, w której zmiany mogą pozwolić osiągnąć pożądany efekt – kanalizować ruch turystyczny tam, gdzie poziom infrastruktury będzie wyższy, a dostęp (dojazd) będzie wygodny lub właściwie opisany. Wreszcie są i takie cechy (jak komunikacja wewnątrz regionu lub wysokość opłat wstępu), które wprawdzie są stosunkowo nisko oceniane przez turystów, ale jednocześnie przywiązują oni do tego stosunkowo niewielką wagę – tu trzeba zachować strategię czuwania (ważne, żeby nie przegapić momentu, kiedy elementy te nabiorą znaczenia dla turystów).

Wyniki badania będą mogły być wykorzystane w przyszłości w tworzeniu nowych projektów i inwestycji.

Jak Ci się podoba projekt?