Miejsca postojowe


Powiat Tucholski 14.12.2012 przekazał wytworzoną w projekcie infrastrukturę właścicielom i zarządcom terenu, na którym jest ona zlokalizowana. Gmina Śliwice zyskała w ten sposób zagospodarowanie 10 lokalizacji: w Okoninach Nadjeziornych, Rosochatce, Linówku, Główce, Kręgu, Lubocieniu, Łąskim Piecu, Lipowej, Okoninach i Lisinach, o łącznej wartości ponad 750 tysięcy zł. W Gminie Cekcyn za kwotę ponad 125 tysięcy zł uzupełniono zagospodarowanie punktów w Cekcynie i w Trzebcinach, a Nadleśnictwo Woziwoda uzyskało zagospodarowanie 6 punktów leżących wzdłuż Szlaku Trzech Akweduktów, warte ponad 300 tysięcy zł. Wszystkie te punkty będą służyły nie tylko turystom, ale też mieszkańcom, dlatego też lokalizacje wybierane były nie przez Powiat Tucholski, ale przez władze lokalne lub zarządzających terenem.Lp. Właściciel Zarządca działki
1.
Gmina Czersk Czersk, dz. nr geod. 175/6 LP
2.
Gmia Brusy Brusy, dz. nr 846
3.
Gmina Cekcyn Trzebciny, dz. nr geod. 45/2
4.
Gmina Cekcyn Cekcyn, dz.nr geod. 159/1
5.
Nadleśnictwo Woziwoda Legbąd, dz.nr geod. 39/2 LP
6.
Nadleśnictwo Woziwoda Legbąd, dz.nr geod. 60 LP
7.
Nadleśnictwo Woziwoda Legbąd, dz.nr geod. 2/8 LP
8.
Nadleśnictwo Woziwoda Zielonka, dz.nr geod. 84/2 LP
9.
Nadleśnictwo Woziwoda Zielonka, dz.nr geod. 199/19 LP
10.
Nadleśnictwo Woziwoda Woziwoda, dz.nr geod. 29/2 LP
11.
Gmina Śliwice Okoniny Nadjeziorne, dz.nr geod. 114.17
12.
Gmina Śliwice Rosochatka, dz.nr geod. 64/2
13.
Gmina Śliwice Linówek, dz.nr geod. 46/2
14.
Gmina Śliwice Główka, dz.nr geod. 628/2
15.
Gmina Śliwice Krąg, dz.nr geod. 95
16.
Gmina Śliwice Lubocień, dz.nr geod. 159/4
17.
Gmina Śliwice Łąski Piec, dz.nr geod. 302/2
18.
Gmina Śliwice Lipowa, dz.nr geod. 561
19.
Gmina Śliwice Okoniny, dz.nr geod. 92
20.
Gmina Śliwice Lisiny, dz.nr geod. 354
21.
Nadolna Karczma Nadolna Karczma, dz.nr geod. 1054Lp.
Wyposażenie
Gmina Czersk
Gmina Brusy
Gmina Cekcyn
Nadl. Woziwoda
Gmina Śliwice
Nadolna Karczma
1.
wiata
3
1
2
12
20
2
2.
stojak na rowery typ 1
3
1
2
6
1
1
3.
stojak na rowery typ 2
0
0
0
0
9
0
4.
tablica informacyjna
3
2
5
12
30
3
5.
stół połączony z dwiema ławkami
3
3
6
0
27
3
6.
dwie ławki oraz stół typ 1
0
0
0
0
60
0
7.
dwie ławki oraz stół typ 2
3
1
2
12
0
2
8.
pojemnik na śmieci w obudowie drewnianej
2
1
2
6
10
1
9.
toalety przenośne
2
1
0
0
0
2
10.
liczba miejsc postojowych
10
10
10
15
35
10
Jak Ci się podoba projekt?