O projekcie

Projekt „Borowiackie Szlaki” ma na celu ochronę cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich oraz minimalizowanie stopnia ingerencji w przyrodę przez propagowanie korzystania z wyznaczonych nie zagrażających środowisku naturalnemu szlaków.

W ramach przedsięwzięcia wymienić można działania:
• budowa sieci miejsc postojowych oraz baz wypadowych dla turystów, wyposażonych w podstawowe elementy małej infrastruktury
• odnowienie istniejących szlaków turystycznych oraz wytyczenie nowych
• wypracowanie wspólnego systemu oznakowania terenowego
• opracowanie tablic informacyjnych i dydaktycznych z mapami oraz informacją o udostępnionych miejscach, atrakcjach przyrodniczych i zasadach właściwego korzystania ze środowiska
• system "Mówiących Kamieni" - polnych kamieni z wygrawerowaną informacją o atrakcjach turystycznych oraz z kodem QR prowadzącym do portalu turystycznego
• przebudowa terenu przy Muzeum Borów Tucholskich mieszczącym Punkt Informacji Turystycznej
• dwie publikacje: "Badanie ruchu turystycznego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy i Gminy Czersk" oraz "Szlaki turystyczne w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tucholskiego"
• szkolenia i wyjazd studyjny dla osób związanych z rozwojem turystyki w Borach Tucholskich

Finansowanie projektu o łącznej wartości 3 059 120,- zł zapewnia Powiat Tucholski, który jest też liderem projektu, wraz z partnerami: Gminą Brusy i Gminą Czersk. Aż 95% z tej kwoty zostanie zrefundowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Końcowe koszty wyniosą więc 111 046,06 zł dla Powiatu Tucholskiego, 21 413,84 zł dla Gminy Brusy i 20 496,10 zł dla Gminy Czersk. Dla właścicieli i zarządców gruntów, na których projekt jest realizowany (Gmina Śliwice, Gmina Cekcyn, Nadleśnictwo Woziwoda) projekt jest całkowicie bezpłatny – dzięki czemu mogą oni z własnych środków uzupełnić brakujące ich zdaniem elementy.

Jak Ci się podoba projekt?