Inf. turystyczna


Punkt Informacji Turystycznej w Tucholi mieści się w budynku Muzeum Borów Tucholskich u zbiegu ulic Podgórnej i Murowej. Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym 27 września 1980 r. jako Oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na siedzibę muzeum przeznaczono budynek z przełomu XIX/XX wieku, zlokalizowany przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej, który swoją architekturą nawiązuje do dawnych spichlerzy. Jest to obiekt murowany, o stropach drewnianych, belkowanych. W przeszłości pełnił on różnorodne funkcje gospodarcze: magazynowano w nim zboża, rozlewano piwo, produkowano lody i skupowano zioła. Remont i adaptacja obiektu trwały od 1976 r. do 1980 r. Po ich zakończeniu przekazano go na rzecz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w nieodpłatne użytkowanie na okres 100 lat. Budynek posiada 4 kondygnacje - trzy z nich przystosowano do celów wystawowych. W pierwszym roku funkcjonowania Muzeum zwiedziło 2751 osób. Obecnie liczba zwiedzających dochodzi do prawie 9000 rocznie. W latach 1992-2001 Muzeum zarządzane było przez Tucholski Park Krajobrazowy, natomiast przez ostatnie dziesięć lat opiekę nad MBT sprawuje Starostwo Powiatowe w Tucholi. Okres ten upłynął pod znakiem sukcesywnej modernizacji budynku i unowocześnienia go zgodnie z potrzebami zwiedzających.

W ramach projektu Borowiackie Szlaki nastąpiła przebudowa (rozszerzenie) schodów i dojścia do Punktu Informacji Turystycznej, połączona z przebudową bramy i terenu przylegającego, wprowadzeniem oświetlenia oraz usytuowania infomatu turystycznego (zakupionego ze środków pozaprojektowych). Było to konieczne ponieważ Tucholski Park Krajobrazowy oddzielił teren swojej działki płotem, co uniemożliwiało turystom dotarcie do punktu IT przez ten teren. Działanie to było w pełni zgodne z projektem „Borowiackie Szlaki”, gdyż polega na zagospodarowaniu terenu i wytworzeniu elementów małej infrastruktury służącej kanalizacji ruchu turystycznego. Planowany koszt przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wyniósł ok. 40 tys. zł.

Jak Ci się podoba projekt?