SPEAKING STONES

Płazowo – szlak im. Bartłomieja Nowodworskiego. Szlak rowerowy CB-11n. Jezioro Gwiazda

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add