SPEAKING STONES

Minikowo – jeziora: Minikowskie, Zamrzeńskie; ścieżka edukacyjna „Nad Zamrzonką”

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add