SPEAKING STONES

Przyrowa A.D. 1374 – wieś w dolinie rzeki Kamionki na pograniczu polsko-krzyżackim

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add