SPEAKING STONES

Poewangelicki Kościół z 1913 roku, zbudowany ze środków pruskiej komisji kolonizacyjnej

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add