KOŚCIOŁY

Kościół w Wielkim Mędromierzu Parafia Świętego Stanisława Biskupa I Męczennika

info about place
Gostycyn
Wielki Mędromierz

tel. 52 336 11 24

Porządek Mszy Świętych:
Dni powszednie: 17:00 (filia), 18:30
Niedziele i święta: 8:00, 9:30 (filia), 11:00, 18:00 (sobota Wieszczyce)
Kościoły filialne Najwiętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Mały Mędromierz)

 

Kościół został zbudowany w 1839 roku, natomiast 15 października 1840 konsekrował go biskup chełmiński ks. Anastazy Sedlag. Świątynia ta jest utrzymana w stylu neoromańskim, mury zbudowane są z głazów granitowych i ceglanych obramowań wejść i okien. Od początkowych lat kościołowi towarzyszyła drewniana dzwonnica, ostatnią wybudował w 1881 roku cieśla Hybner. W czasach już bliższych współczesności podejmowano kilka prób rozpoczęcia budowy murowanej wieży. Ta powstała wreszcie w 1981 roku obmurowana głazami granitowymi przez co doskonale komponuje się z starszą częścią świątyni. Na uwagę zasługuje dzwon zawisł na ów wierzy pochodzący aż z 1611 roku.
W kościele można też odnaleźć krucyfiks, wykonany w stylu gotyckim, pochodzący przełomu XV i XVI w. oraz renesansowy lichtarz z XVI w. Po obu stronach głównego ołtarza znajdują się dwie barokowe rzeźby pochodzące z ok. 1725 roku ukazujące świętych Stanisława i Augustyna. W kościele znajdują się także dwa feletrony. Pierwszy z przełomu XVII i XVIII w. z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po jednej stronie, z drugiej zaś znajduje się Matka Boska z różami. Drugi zaś rokokowy feletron datowany na ok. 1770 rok przedstawia postacie świętych Izydora i Stanisława Kostki.

Obecnie w kościele znajdują się 3 ołtarze, główny i dwa boczne. Pierwszy pochodzi z około 1725 roku. Wykonano go w stylu późnego baroku, zaś najwyższą jego partie dodano w 1982 roku. Manierystyczno-barokowe ołtarze boczne datuje się na XVII-XIX wiek. Chrzcielnica mieszcząca się w kościele wykonana została pod koniec XVIII wieku w stylu rokokowo-klasycystycznym. Z przełomu XVII i XVIII w. pochodzi barokowy krzyż z dawnego ołtarza głównego. Na czole konstrukcji chóru można zobaczyć obrazy przedstawiające świętych ewangelistów powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Zdobiły one wcześniej starą ambonie.

W głębi kościoła możemy zobaczyć dwa obrazy z połowy XIX w. Jeden przedstawia scenę ofiarowania różańca przez Matkę Bożą świętemu Dominikowi, drugi zaś Najświętszą Pannę Marię Niepokalanie Poczętą.

Z drugie połowy XIX wieku zachował się kinkiet na wieczną lampkę, latarnia wykonana w stylu ludowym oraz neobarokowa rzeźba przedstawiająca Chrystusa ukrzyżowanego.

W ołtarzu głównym w zależności od okresu liturgicznego możemy zobaczyć obrazy: obraz Świętej Rodziny z 1910 roku (styl neorenesansowy) obraz przedstawiający Ukrzyżowanie podpisany inicjałami "A P" obraz Serca Jezusa (początek XX wieku).
 

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add