CMENTARZE I POMNIKI

Grób indywidualny Żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 roku

Grób indywidualny z obwódce betonowej, tablica memoratywna z napisem: Poległ/na polu chwały IX1939/GORCZYŃSKI/Żołnierz 18 p. uł./z Grudziądza/Cześć jego pamięci/.

W grobie pochowano zwłoki żołnierza 18 Pułku Ułanów z Grudziądza, który poległ w walkach z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 r. w lesie. Pochówku dokonali mieszkańcy Cekcyna.

Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add