CMENTARZE I POMNIKI

Cmentarz w Brzeźnie

Cmentarz z czterema grobami w Brzeźnie
W wrześniu 1944 istniała w lasach tucholskich partyzantka polska. Należeli do niej bracia Glinieccy. Ktoś zdradził Niemcom nazwiska. Aresztowano też matkę Annę i siostrę Anastazję. Równocześnie też małżeństwo Roberta i Mariannę Gerbatowskich oraz Leona Strelał z Brzeźna. Za popieranie partyzantów dnia 28. IX.1944 cała piątka została w lesie pod wsią Duże Krówno rozstrzelana, a ciała na miejscu kaźni zakopano. Zaraz po wyzwoleniu rodziny pomordowanych dokonały ekshumacji zwłok, które złożono na grobach w specjalnie utworzonym cmentarzyku przy drodze od jeziora Brzeźno do wsi Brzeźno. Dnia 17.II.1945 r. gdy wojska radzieckie nacierały na pozycje niemieckie robotnik leśny Motykowski z Brzeźna prowadził oddział sowiecki leśnymi przesmykami na tyły Niemców. Poległ od kuli niemieckiej nie doczekawszy wyzwolenia.
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add