Rezerwaty

REZERWATY

Źródła Rzeki Stążki

Rezerwat o powierzchni 250,2 ha, położony na terenie gminy Cekcyn. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych źródlistego odcinka doliny rzeki Stążki wraz z otaczającymi ją lasami. Rezerwat przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, klimatyczne i florystyczne. Roślinność jest bardzo zróżnicowana florystycznie w wyniku ze znacznej różnorodności siedlisk. Występujące tu zbiorowiska roślinne są dobrze zachowane, z wyjątkiem łąk, na których widoczny jest proces synantropizacji. Miejsce o wyjątkowych walorach widokowych.
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add