ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Ścieżka edukacyjna „Nad Zamrzonką“

info about place
Zamrzenica
Długość 2,7 km.
Trasa ścieżki zaczyna się w Zamrzenicy, przy wjeździe do miejscowości. Po ścieżce można poruszać się pieszo lub rowerem, z przewodnikiem bądź indywidualnie. Długość ok. 2,7 km, czas przejścia 2,5 godz. Ustawiono tablice poglądowe, wyjaśniające wiele
aspektów ochrony środowiska i gospodarki leśnej.
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add