KOŚCIOŁY

Kościół w Bysławku z barokowo-rokokowym wyposażeniem

object exists on trips
,

Szlak CB - 11n (dawniej BY 6001n)

Długość: 69.5 km
Czas: 6:30 h
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add