ZABYTKI

Raciąż - osada

Najstarsza osada w powiecie tucholskim. Pierwsze wzmianki o Raciążu pojawiły się w 1178 r. w dokumencie księcia pomorskiego Sambora I. Gród został zdobyty i spalony w 1256 r.
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add