ZABYTKI

Kościół p. w. św. Jana Nepomucena

Drewniany, konstrukcji szkieletowej kościół filialny. Wzniesiony przez cześnika inflanckiego Macieja Janta Połczyńskiego z Komorzy, z wieżą dobudowaną w 1928 r. (wówczas został też otynkowany). Jest to budynek jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, szerszą nawą dwuprzęsłową i z kwadratową wieżą od zachodu oraz wnętrzem krytym stropem płaskim.
Zachował się jednolity i ładny wystrój rokokowy z czasów budowy kościoła, ołtarz główny i trzy ołtarze boczne oraz chrzcielnica i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się akademicko malowany obraz „Przemienienie Pańskie” Heyna z 1884 r. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się klasycystyczny, murowany z kamienia, kwadratowy, kryty kopułą grobowiec-mauzoleum Janta Połczyńskich z połowy XIX w.
Have you recorded interesting track in Borowiackie Szlaki?
add
Do you want to add a interesting place to Borowiackie Szlaki?
add
Do you know interesting story about Borowiackie Szlaki?
add