Artykuły

Kilka słów o Powiecie Tucholskim

zdjecie

Powiat Tucholski położony jest w Borach Tucholskich – jednym z największych w Polsce kompleksów leśnych (lasy zajmują ponad 48 % terenu), na północy Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Z sześciu gmin jedynie Tuchola ma charakter miejsko – wiejski, zaś Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice to gminy wiejskie

Na powierzchni 1075 km2 mieszka 48 tys. mieszkańców, gęstość zaludnienia (poniżej 45 osób/km2) jest bardzo niska. Ochroną objęte jest ok. 61% obszaru, w tym obszary Natura 2000, parki krajobrazowe i unikatowy Rezerwat Cisów im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Ponad 900 czystych leśnych jeziorek oraz malownicza rzeka Brda zachęcają do przyjazdu amatorów kajakarstwa, wędkarstwa oraz wypoczynku nad wodą. Tereny wiejskie obfitują w liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej.                                   

Wyjątkowym obiektem inżynierskim jest XIX-wieczny akwedukt w Fojutowie – dwupoziomowe skrzyżowanie Czerskiej Strugi i płynącego nad nią Wielkiego Kanału Brdy.

Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”

Rezerwaty biosfery tworzone są w ramach programu UNESCO „Człowiek i Biosfe­ra“. W miejscach tych występują szczegól­ne zasoby przyrodnicze i kulturowe. Podkreślane jest ich wyjątkowe znaczenie dla biosfery naszej planety, pro­mowany jest prowadzony w nich zrównoważony rozwój oparty na współistnieniu czło­wieka i natury. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie powstał w 2010 roku, jako dziesiąty a zarazem największy w Polsce. Bory Tucholskie to doskonały przykład przy­jaznego współistnienia ludzi i natury. Łączą one harmonijnie nieskażoną przyrodę i wspaniale zachowane elementy kulturowe z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i dynamicznym rozwojem.

Niezwykłą atrakcją Powiatu Tucholskiego jest sieć wiosek tematycznych, których lokalne walory prezentowane są przez ich mieszkańców. Ptasia Wioska – Adamkowo – zaprasza do jedynego w Polsce Muzeum Ptaka. W Miodowej Wiosce – Wielkim Mę­dromierzu – można poznać tradycje pszczelarskie, a także poddać się apiterapii - leczeniu chorób dróg oddechowych powietrzem ulowym. Do Grzybowej Wioski – Krzywogoń­ca – warto wybrać się na grzyby i wziąć udział w grzybowych zaba­wach. Pozostałości po starej kopalni węgla brunatnego są zaś główną atrakcją Piły – Wioski Górniczej. Wyjątkową lekcję przyrody – dla dzieci, doro­słych i rodzin – zapewniają leśne ścieżki edukacyjne w Woziwodzie, Gołąbku, Trzebcinach i Zamrzenicy. Spacerując specjalnie przygotowa­nymi trasami można nie tylko odpo­cząć, ale też zobaczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca.

Sztuka ludowa                                                                                   

Dzięki oddaleniu od wielkich centrów urbanistycznych, na terenach Powiatu Tucholskiego zachowało się wiele tradycji ludowych i elementów sztuki regionalnej. Do dziś kilkadziesiąt hafciarek tworzy arcydzieła „haftu borowiackiego” wykonanego złotą nitką. Ich wyroby zbierają laury na wystawach sztuki ludowej. Tworzone przez lokalnych rzeźbiarzy figury Matki Boskiej nadal zdobią popularne tu przydrożne kapliczki - tzw. Boże-męki – przy których mieszkańcy wsi oddalonych od kościoła gromadzą się na wspólnej modlitwie. Warto poznać również specjały kulinarne tego obszaru, takie jak: mace borowiackie, polewka maślana czy wykwintna zupa z zielonych gąsek. Zarówno wyroby sztuki ludowej, jak i lokalne przysmaki, można poznać i zakupić w miejscowych galeriach sztuki, sklepach pamiątkarskich i restauracji.     

Inwestycje w młodzież

Powiaty ziemskie narażone są na „ucieczkę” młodzieży do większych miast w celu uzyskania lepszej edukacji. Powiat Tucholski aktywnie przeciwdziała temu zjawisku, przygotowując ofertę edukacyjną w niczym nie ustępującą większym ośrodkom. Dzięki środkom Unijnym możliwa była realizacja m.in. projektu pt. „Borowiacy w labiryntach wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Oprócz tego w Tucholi działa samorządowa, niepubliczna Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Przystosowując swoją ofertę do lokalnej charakterystyki może ona zaproponować studentom atrakcyjne kierunki takie jak leśnictwo, inżynieria środowiska czy architektura krajobrazu – i to na najwyższym poziomie.

Infrastruktura medyczna

Dla turystów, a przede wszystkim dla mieszkańców, ważne jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb medycznych. Powiat Tucholski konsekwentnie inwestuje w rozbudowę infrastruktury w tym zakresie – Szpital Tucholski był jednym z pierwszych w Polsce sprywatyzowanych z sukcesem szpitali, wzorcem dla innych tego typu instytucji. Jego większościowym właścicielem pozostaje nadal Powiat Tucholski, dzięki czemu możliwa była modernizacja (za ponad 20 mln zł – przy wsparciu środków Unijnych), dzięki której placówka ta spełnia wymogi najwyższych standardów krajowych i zagranicznych, będąc jedną z najlepiej wyposażonych w województwie.

Infrastruktura turystyczna

Turystyka stanowi jeden z podstawowych priorytetów rozwojowych Powiatu Tucholskiego. W kluczowym projekcie naszego województwa (realizowanym przez Powiat w partnerstwie ze wszystkimi Gminami) pt. „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, zagospodarowane zostały przede wszystkim miejsca związane z turystyką wodną. Szlak Brdy, uznawany przez kajakarzy za jeden z najciekawszych w Polsce, wzbogacił się o nowe stanice wodne oraz pola biwakowe w Świcie, Woziwodzie i Gołąbku, a także miejsca postojowe w Fojutowie, Rudzkim Moście i Pile.

Odnowione zostały amfiteatry w Śliwicach i Kęsowie, w trakcie budowy jest amfiteatr w Cekcynie.


Powiat Tucholski zaprasza do odwiedzin, przypominając swoje motto: 

„Las Cię przywita a ludzie ugoszczą”

Mapa

Polecane obiekty i trasy

,

Zofia Pestka

Cekcyn
Wczasowa 41
,

Stacja paliw Orlen

Cekcyn
Dębowiec 2
Aplikacja dostępna na smartfony z systemem Android
Pobierz aplikację
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj