Rezerwaty

REZERWATY

Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego

Najstarszy, jeden z najbardziej znanych i cenionych w Polsce rezerwatów leśnych, który powstał w 1956 roku na obszarze 85,73 ha położonym nad jeziorem Mukrz. Ochronie podlega tu fragment dawnej puszczy z największym w Polsce naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego. Jest on pod ścisłą ochroną prawną już od 1827 roku. Wśród mieszanego lasu sosna, dąb, lipa, klon, jawor, jesion, brzoza, olcha) rośnie w tutejszym uroczysku około czterech tysięcy kilkusetletnich okazów cisa, a wśród nich „Chrobry“ o pierśnicy 2,5 m. Prócz tego w rezerwacie spotkać można prawie wszystkie drzewa i krzewy dziko rosnące na polskim Niżu. Bogate jest też runo z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich. Wstęp do rezerwatu dozwolony jedynie z przewodnikiem. Przewodnik mieszka w zabudowaniach położonych bezpośrednio przy parkingu przed wejściem do rezerwatu kontakt poprzez muzeum w Tucholi lub telefonicznie 0606 922 582, www.wierzchlas.las.pl

Wstęp do rezerwatu jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwiedzania rezerwatu z przewodnikiem, którym jest Pani Kamila Jerchewicz - Piesik, kontakt pod nr  tel. 669 853 189. 

Opłata za przewodnika wynosi:

1. do 10 osób wynosi 50 zł brutto, za każdą kolejną 5 zł brutto,
2.  z opłaty zwolnione są dzieci do lat 6 włącznie,
3. dzieci, młodzież szkolna oraz studenci z ważną legitymacją szkolną lub studencką ponoszą 50 % kosztów określonych w pkt. 1 i 2, zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Cekcyn, z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Kontakt w Urzędzie Gminy Cekcyn tel. 52 33 47 555 oraz 52 33 47 565 

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj