MÓWIĄCE KAMIENIE

Zespół zabytkowych nagrobków (1906 do 1917) na cmentarzu parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

zdjecie


U zwieńczenia głównej alei cmentarnej znajduje się Golgota. Ceramiczne figury Grupy Ukrzyżowania zostały sprowadzone do Śliwic z Bawarii w 1900 roku. Grupa nagrobków stanowi przykład małej unikalnej architektury sepulkralnej nie posiadającej odpowiedników w Polsce. Nagrobki wykonane zostały przez lokalny warsztat i są dziełami stanowiącymi odbicie sztuki secesji, romantyzmu i neogotyku. Pomniki wykonane zostały z zaprawy nałożonej na stalową siatkę. Unikatowe płyty nagrobkowe nawiązują bezpośrednio stylem do Groty Najświę tszej Marii Panny z Lourdes w Śliwicach. Architektura nagrobków nawiązuje również do kapliczki św. Jana Nepomucena, zniszczonej w czasie II wojny światowej. Kapliczka usytuowana była w sąsiedztwie głównego wejścia na cmentarz. Ornamentyka nagrobków ma także związek z bogatą dekoracją kościoła z przełomu XIX i XX w. Elementy architektoniczne śliwickich pomników nagrobnych odwołują się do symbolicznych treści chrześcijańskich. Symbole odnoszą się do znikomości i nietrwałości życia doczesnego, nadziei zmartwychwstania, Życia wiecznego.


Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj