MÓWIĄCE KAMIENIE

Płazowo – szlak im. Bartłomieja Nowodworskiego. Szlak rowerowy CB-11n. Jezioro Gwiazda

zdjecie


Sołectwo Płazowo to dwie miejscowości – Płazowo i Szumiąca. Położone jest  Tucholskiego gminie Lubiewo, powiecie tucholskicm, województwie kujawsko-pomorskim, na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
 Naszą chlubą jest „Chłopek”, który stojąc  przy wjeździe do Płazowa od strony Tucholi wita wszystkich przejeżdżających.
 Nasze sołectwo zamieszkuje 257 osób, z których większość utrzymuje się ze świadczeń emertytalno-rentowych, niewielka liczba  z gospodarstw rolnych oraz kilka rodzin z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Niestety naszą największą bolączką są bezrobotni, stanowiący najliczniejszą grupę.
Położenie sołectwa przy drodze wojewódzkiej nr 240, stwarza mieszkańcom dogodne warunki dojazdów do różnych miejscowości (PKS, Bus Jantar czy samochody prywatne).
 We wsi znajduje się sklep spożywczy prywatnego właściciela a w Szumiącej, znany nie tylko w powiecie bar „EWA” słynący z bardzo smacznych i tanich posiłków.

Środowisko przyrodniczo-kulturowe

 Sołectwo zajmuje obszar 520,57 ha gruntów, gruntów tym duży udział lasów i gruntów leśnych – 225,57 ha. Pozostałą część stanowią grunty orne - 162,30 ha, sady 1,16 ha, łąki i pastwiska 67,60 ha oraz grunty pozostałe, w tym i pod zabudowę ok. 63,90 ha.
Niestety Płazowo to obszar o bardzo słabej klasie bonitacyjnej gleb. Przeważają tu klasy V,VI i VI z stanowiące obszar ok. 100 ha. Są to grunty o bardzo niskiej przydatności dla rolnictwa. Stąd też nasi rolnicy coraz częściej myślą o porzuceniu tego zawodu. Dla niektórych nowe możliwości stwarza agroturystyka, ale dla dużej grupy wiąże się to z koniecznością przekwalifikowania zawodowego.
 Położenie sołectwa Płazowo jest bardzo specyficzne a zarazem bardzo korzystne dla przybywających tu w coraz większej ilości turystów. Centrum Borów Tucholskich, duża ilość działek letniskowych, wody, czyste powietrze, lasy bogate w owoce runa leśnego, przyciągają turystów z całej Polski a także z zagranicy, którzy nierzadko spędzają tu całe lato a amatorzy grzybów pozostają tak długo dopóki w lasach są grzyby.

Zasoby sołectwa

 Główna siedzibą sołectwa jest Płazowo.  Wieś charakteryzuje się zwarta zabudową usytuowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej  z Chojnic do Świecia. W ostatnich latach coraz więcej osób, urzeczonych wypoczynkiem na tym terenie postanawia wybudować właśnie w Płazowie swoje domki mieszkalne bądź letniskowe. Mieszkańcy zarówno Płazowa i Szumiącej są przyjaźni, gotowi do współpracy ale też  i bezradni w sytuacji braku pracy a tym samym źródła utrzymania. Jednak nie poddają się, szukają różnych rozwiązań a wolnym czasie dbają o swoje zabudowania i przydomowe ogródki.
 Sołectwo posiada świetlice wiejską, która służy mieszkańcom na zebranie wiejskie, uroczystości rodzinne i jako miejsce codziennych spotkań dzieci i młodzieży.
We wsi działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Koło Gospodyń Wiejskich, które wspólnie z panią sołtys są motorem wszelkiej działalności i inicjatyw.
Organizowane są tu m.in.:
- gwiazdki i zabawy karnawałowe dla dzieci,
- ferie zimowe i kuligi,
- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki,
- wycieczki krajoznawcze, itp.
Mieszkańcy są zaangażowani w prace na rzecz sołectwa i widzą sens wspólnego działania.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj