MÓWIĄCE KAMIENIE

Minikowo – jeziora: Minikowskie, Zamrzeńskie; ścieżka edukacyjna „Nad Zamrzonką”

zdjecie


Minikowo obejmuje zachodnią część gminy Lubiewo. Teren jest pagórkowaty, pofałdowany szczególnie jego część południowa, co dodaje wsi niesamowitego uroku krajobrazowego. Na terenie sołectwa znajdują się trzy jeziora rynnowe. Sołectwo zajmuje powierzchnię 3522,87 ha liczba mieszkańców wynosi 419 osób. Minikowo jest wsią typowo rolniczą gdzie występuje 81 gospodarstw. Minikowo Cechuje się dosyć dużym bezrobociem, które dotyka często młodych ludzi. Mimo to szukamy wraz z władzami gminy różnych rozwiązań, aby nasi mieszkańcy żyli godnie. Korzystając z walorów krajobrazowych: lasy, jeziora , czyste powietrze, zadbana wieś, część mieszkańców przekształca swoje gospodarstwa w gospodarstwa agroturystyczne. Wielu mieszkańców w sezonie letnio-jesiennym reperuje swoje budżety przez zbieranie i sprzedaż jagód i grzybów. Społeczeństwo Minikowa z Radą Sołecką na czele korzystając z odpisów środków z budżetu gminy na rzecz sołectwa przy dużym udziale własnego czasu podejmuje wiele inicjatyw służących wsi. Do najważniejszych inwestycji w których duży udział mieli mieszkańcy wsi można zaliczyć: wybudowanie kościółka, wodociągi, telefonizacja wsi, wykonanie  chodników, modernizacja remizy, świetlicy,  zagospodarowanie placów wiejskich; po starej kuźni, przy kościele,  uprzątnięcie częściowe starego cmentarza ewangelickiego.

Położenie, środowisko przyrodniczo-kulturowe:

Minikowo  położone jest w gminie Lubiewo, powiecie tucholskim, województwie kujawsko-pomorskim, obejmuje zachodnią część gminy Lubiewo. Teren jest pagórkowaty, pofałdowany szczególnie jego część południowa, co dodaje wsi niesamowitego uroku krajobrazowego. Na terenie wsi znajdują się trzy jeziora rynnowe. W tym dwa położone wśród lasów. Nad jednym z nich rośnie ciekawy pomnik przyrody , sosna odmiany kołnierzykowatej  o obwodzie 192 cm.
Miejscowość zajmuje obszar 3522,87 ha. Dużą część powierzchni  stanowią lasy i grunty leśne 2663,32ha. Jest to na pewno nasz atut jeśli chodzi o turystykę. Gleby są średniourodzajne, występują:
III klasa – ok. 30 ha,
IV klasa – ok. 194 ha,
reszta to V,VI,VI z – ok. 212 ha.
Jeśli chodzi o użytkowanie gruntów przedstawia się ono następująco:
grunty orne  - 426,16 ha
sady   - 3,34 ha
łąki i pastwiska - 76,64 ha
lasy i grunty leśne - 2663,32 ha
pozostałe grunty - 353,41 ha.
W związku z tym, że większość naszych mieszkańców to gospodarze, nie wiedzie im się najlepiej, dlatego też coraz więcej gospodarstw myśli o agroturystyce. Jak już wcześniej wspomnieliśmy naszym głównym atutem jest przepiękna okolica, czyste powietrze, jeziora. Lasy są pełne zwierzyny (sarny, dziki, lisy, jelenie, borsuki, jenoty i wiele innych) mnóstwo ptactwa (najpiękniejszy jest klang żurawi rano na łąkach, czarne bociany, dzięcioł zielony, kruki, myszołowy i wiele innych), przebogata roślinność leśna, gdzie króluje u nas rzadko występująca sasanka leśna. Do naszych lasów przyjeżdżają ludzie z całej Polski na jagody i grzyby, a także aby popływać na Zalewie Koronowskim, są to w większości mieszkańcy Śląska i Łodzi.
We wsi na uwagę zasługują dwa domy drewniane, jeden dom wykonany z klepek, przypominający wielkością i sposobem ułożenia klepki parkietowe.
W 2000r. zbudowano kościółek, który stanowi dla mieszkańców miejsce szczególne. Wielu było przeciwników jego budowy, ponieważ do tej pory mieszkańcy uczęszczali do pobliskiego Bysławka i jego budowa wydawała się  bezzasadna. Kościółek wybudowano w większości w czynie społecznym (gro pracy wykonali członkowie OSP) oraz przy pomocy gminy i powiatu, a także sponsorów. Obecnie nasz kościółek przyciąga nie tylko mieszkańców Minikowa ale również okolicznych parafian i przyjezdnych.

Instytucje

Minikowo nie jest ośrodkiem instytucjonalnym. Nasze dzieci uczą się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bysławiu i Lubiewie, gdzie dowożone są autobusami szkolnymi. Mieszkańcy Minikowa korzystają z opieki Zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubiewie. Do gminy mamy ok. 7 km lecz połączenie komunikacyjne z nią jest złe, nie mając własnego samochodu mieszkańcy muszą udawać się tam rowerami. Na pewno jest to przyjemna wyprawa wiosną i latem, ale nie jesienią, czy zimą. Jak wcześniej już wspomnieliśmy dla mieszkańców ważny jest kościółek. Następną ważną, a może i najważniejszą w naszej społeczności jest straż pożarna, która została założona w 1890r., a jej siedzibą jest remiza strażacka połączona ze świetlicą wiejską. Nasza OSP Minikowo w zeszłym roku otrzymała nowy samochód strażacki, co odebrano jako docenienie jej pracy w akcjach gaśniczych. Nasi strażacy mają również duże osiągnięcia w różnego rodzaju prowadzonych zawodach strażackich. Możemy również na nich liczyć przy wszystkich akcjach społecznych.
W świetlicy wiejskiej swoją siedzibę mają również gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich. Posiadają one kuchnię, którą należy zmodernizować. Świetlica w latach 2003 –2004 jest przez nas modernizowana, głównie z pieniędzy otrzymanych z odpisu z budżetu gminy. Prace wykonywane są głównie w czynie społecznym i przy udziale pracowników z prac interwencyjnych. Świetlica wiejska jest dla nas bardzo ważnym miejscem.  Odbywają się w niej zebrania sołeckie, zabawy wiejskie, imprezy rodzinne, oraz inne imprezy kulturalne. W 2002r. otrzymaliśmy od gminy działkę pod plac zabaw dla dzieci, który w związku z modernizacją świetlicy (pochłania ona wszystkie nasze środki) czeka na lepsze zagospodarowanie. Aby nasze środowisko był bardziej estetyczne założyliśmy w centrum wsi skwer z ławami i stołem, obsadziliśmy go krzewami. Miejsce to jest miejscem spotkań naszej młodzieży, która chętnie spędza tutaj letnie wieczory. Pięknie wygląda również otoczenie naszego kościółka, które też tonie w zieleni. Zadbaliśmy również jako społeczeństwo o cmentarz ewangelicki, którego pozostałości znajdują się w centrum wsi. Przez wiele lat był on niestety dewastowany, ale nigdy nie jest za późno, aby przypomnieć sobie i społeczeństwu, że każdy człowiek zasługuje na szacunek nawet po śmierci, tego przede wszystkim musimy uczyć nasze dzieci.


 Gospodarka:
 
Jak już wcześniej wspominaliśmy większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie. Niewielka ilość pracuje w pobliskiej Tucholi, Bysławiu, Lubiewie i Zamrzenicy. Część przekształca swoje  gospodarstwa w gospodarstwa agroturystyczne.


 Nasze organizacje:

Najstarszą i najbardziej prężną jest działająca już 114 lat Ochotnicza Straż Pożarna w Minikowie, która skupia przy sobie również drużyny młodzieżowe. Drugą ważną instytucją jest Koło Gospodyń Wiejskich istniejące 58 lat.

 Nasi sąsiedzi:

Miejscowość położona jest na pograniczu gminy Lubiewo i Gostycyn. Administracyjnie należy do gminy Lubiewo. Siedziba gminy jest Lubiewo oddalone od Minikowa ok. 7 km , tam też znajdują się podstawowe instytucje takie jak: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Gminny Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z piękną salą sportową. Siedziba powiatu tucholskiego oddalona jest od Minikowa 22 km . Do Świecia n/Wisłą mamy ok. 40km, natomiast do Bydgoszczy 60 km . Naszym największym problemem komunikacyjnym jest brak połączenia z gminą oraz z Bydgoszczą.
W sezonie letnim dużą korzyścią dla nas są wczasowicze przebywający w Ośrodku Wczasowym w Zamrzenicy, którzy zaopatrują się w naszych sklepach i u naszych gospodarzy. Dla turystów natomiast niezapomniany jest pobyt w naszych pięknych lasach nad wodami i Zalewem Koronowskim. Na pograniczu naszej wsi w miejscowości Piła jest jeszcze jezioro lobeliowe, o którym warto wspomnieć. Woda w jeziorze jest szmaragdowo przejrzysta, co doceniają przyjezdni okupujący to miejsce w niesamowitych ilościach.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj