MÓWIĄCE KAMIENIE

Sucha – jeziora Wielkie i Małe Suskie. Głaz narzutowy

zdjecie

Sołectwo Sucha położone jest w gminie Lubiewo, powiecie tucholskim, województwie kujawsko pomorskim. Miejscowość położona jest w południowo-wchodniej części Pojezierza Południowopomorskiego, na pograniczu Borów Tucholskich i Wysoczyzny Świeckiej.
 
Największym atutem położenia naszego sołectwa są niewątpliwie bardzo bogate walory krajobrazowo-turystyczne. Rozległy Zalew Koronowski, jeziora Małe i Wielkie Suskie, czyste powietrze a przede wszystkim zwarte kompleksy leśne, w których panującym gatunkiem jest sosna potęgują malowniczość krajobrazu. Monotonię sosnowych borów urozmaicają drzewostany mieszane z udziałem: dębów, grabów, topoli, brzóz, buków i lip. Układ przestrzenny lasów i użytków rolnych sprzyja populacji zwierzyny grubej, tj. jeleń, sarna, dzik, rzadziej występują daniele, lisy czy zające. Są to tereny bardzo atrakcyjne ze względu na sprzyjające warunki łowieckie.
Rozwój cywilizacji przemysłowej, rozrost miast, hałas, zanieczyszczenie środowiska naturalnego i monotonia pracy są źródłem napięć i stresów powodując zmęczenie i wyczerpanie organizmu. Las jest szczególnym elementem przyrody. Cisza, piękno i bogactwo życia, zdrowe i czyste powietrze – wszystko to przyciąga człowieka do natury. Dlatego też ośrodki wczasowe usytuowane na terenie sołectwa co roku przyciągają rzesze turystów.
 Ciekawostką tego terenu jest  położony w miejscowości Koźliny należącej do sołectwa Sucha rezerwat faunistyczny Czapliniec Koźliny zatwierdzony 14.04.1996r., którego celem jest ochrona stanowisk lęgowych czapli siwej. Rezerwat zajmuje powierzchnię 23.21 ha.
Miejscami kultu dla mieszkańców są przydrożne kapliczki, a szczególnie kapliczka Jana Nepomucena, znajdująca się w centrum wsi. Po spaleniu kościoła pod wez. Jana Nepomucena, w połowie XVIII w. ówcześni mieszkańcy na pamiątkę w tym miejscu wznieśli tę kapliczkę, którą  w 1979r. odbudowano i odnowiono.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj