MÓWIĄCE KAMIENIE

Lubiewo – XIX-wieczny Kościół Św. Mikołaja w Lubiewie. Kapliczka św. Rocha. Jezioro Jeziorki. GOK

zdjecie


Znajdujący się w centrum wsi kościół zbudowany z kamienia i cegieł zaliczany jest do kategorii zabytków. Kościół parafialny - wybudowany w latach 1841-1842, obecnie zaliczany do kategorii zabytków, usytuowany w centrum wsi. Swoją działalnością obejmuje nie tylko wieś Lubiewo, ale także wsie okoliczne: Trutnowo, Klonowo, Lubiewice, Zamrzenica. Kościół podobnie jak w całej minionej historii jest miejscem nie tylko kultu religijnego, ale także spełnia ważną rolę integracyjną miejscowej ludności. Jest także obecny przez swoją działalność w dokonujących się przemianach społecznych i kulturalnych.
Jest instytucją przyczyniającą się do kultywowania tradycji i obyczajów regionu. Od roku 2004 jest siedzibą nowopowstałego dekanatu lubiewskiego diecezji pelplińskiej. Wśród najciekawszych zabytków wnętrza kościoła są ołtarze pochodzące z XVIII wieku i kielichy barokowe z przełomu XVII i XVIII wieku, rzeźby Św. Wojciecha i Stanisława z XVIII wieku a także figura Św. Katarzyny z XV wieku, która obecnie znajduje się w depozycie Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. W muzeum tym także jest zdeponowany sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków Lubiewo z roku 1928.
Ważnym miejscem kultu jest przydrożna kapliczka Św. Rocha, którą odrestaurowano w roku 2001. 
• Dom Kultury - został wybudowany w latach 1977-1979 w czynie społecznym przy współudziale finansowym państwa. Obecnie prowadzony jest i finansowany przez osobę prywatną przy niewielkim nakładzie finansowym budżetu gminy. Przy domu kultury działają:
• Klub Seniora
• Teatrzyki dziecięce:,, BAJLU”,,,BAJLU II”
• Teatr młodzieżowy:,, Poważni – Niepoważnie”
• Koło bilardowe
• Koło plastyczne
Teatry biorą udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich, takich jak: Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych,, Kurtyna”, Rypińska Wiosna Teatralna, Powiatowy Przegląd Teatrów Ekologicznych. Każdego roku Dom Kultury jest współorganizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Teatru i Obrzędu Ludowego. Na miejscu jest kawiarnia, bilard. W soboty tradycyjnie organizuje się dyskoteki dla młodzieży.
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj