MÓWIĄCE KAMIENIE

Imprezy kulturalne i sportowe

zdjecie


Sołectwo Bysław składa się z dwóch wsi: Bysławia i od niedawna Teologa.
Wieś z wybudowaniami leży 14 km na południowy wschód do miasta powiatowego Tuchola.
Bysław położony jest w Gminie Lubiewo, powiecie tucholskim, województwie kujawsko-pomorskim. Sąsiaduje z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym.
Grunty orne zajmują 1387,11 ha, sady 8,56 ha, a łąki i pastwiska 216,08 ha. Lasy i grunty leśne to 305,24 ha, a pozostałe grunty to 187,54 ha.
Działająca na terenie sołectwa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna gospodaruje na powierzchni 645 ha gruntów.
 
Położenie, środowisko przyrodniczo-kulturalne
Sołectwo Bysław leży w północnej części gminy Lubiewo w powiecie tucholskim, województwie kujawsko-pomorskim.
Przez wieś przebiega ważna droga wojewódzka Świecie-Chojnice Nr 240 łącząca centralną część kraju ze środkowym wybrzeżem.
Przy głównym placu tzw. „Rynku” odchodzą dwie drogi. W kierunku pn.- wsch. do sąsiedniej miejscowości gminnej Cekcyn oddalonej o 9 km, w której jest najbliższa stacja kolejowa. Natomiast w kierunku południowym biegnie droga do Lubiewa oddalonego o 5 km. Na wysokości cmentarza od trasy głównej odchodzi droga do Bysławka odległego o 2 km.
Falista wysoczyzna na południowym krańcu Borów Tucholskich ma średnią wysokość 100m n.p.m.
       O dwa metry niżej położone jest Jezioro Bysławskie o powierzchni 69 ha. Najbliżej Bysławia podchodzi ono w okolicy kościoła gdzie w odległości około 120 m od niego znajduje się malownicza i zagospodarowana plaża. Jest to jezioro rynnowe o przebiegu z pn-wsch. ku pd.-zach. Wyginające się dwoma skrętami koło Bysławia. Długość rynny środkiem wynosi 2,5 km. W najgłębszych miejscach dochodzi do 28,5 m.
Patrząc z plaży w kierunku pł.-zachodnim na drugim brzegu odległym o 800 m znajduje się pozostałość po folwarku  w  postaci  dawnego dworku  i  zabytkowego parku schodzącego aż do  jeziora. Po zmodernizowaniu i rozbudowie przez wiele lat był to znany ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Przez ponad dwa lata nieczynny obecnie zyskał nowego właściciela. Rozproszona za ośrodkiem wieś Teolog jest częścią składową sołectwa Bysław.  W bliższej lub dalszej odległości od centrum wsi leży kilka jezior. Linia horyzontu prawie całkowicie zamyka się ścianą rolnoleśną co w sumie daje malowniczy krajobraz tej okolicy Borów Tucholskich.

Kim jesteśmy
Sołectwo Bysław zamieszkuje 1651 osób. Rolników w Bysławiu jest mniej niż w sąsiednich sołectwach, bo 164. Gospodarstw dużych powyżej 15 ha jest 35, od 5 do 15 ha – 60 gospodarstw, a resztę stanowią gospodarstwa do 5 ha. Rolnicy gospodarują na gruntach klasy III jest to ok. 60 ha, IV 746 ha, a reszta gleb to klasy od V o VI z  i jest ich 722 ha.
Pozostała część mieszkańców utrzymuje się z pracy w istniejących na terenie sołectwa instytucjach , placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych. Dużo mieszkańców wyjeżdża do pracy do pobliskiego miasta Tuchola, a także do Bydgoszczy.
Część mieszkańców stanowią emeryci i renciści. W okresie letnim i jesiennym bardzo chętnie, a nierzadko w celach zarobkowych Bysławianie zbierają runo leśne: jagody, borówki i grzyby.
Młodzież zdaje sobie sprawę z tego co ją czeka w przyszłości, więc coraz bardziej przykłada  wagę do wykształcenia. Kształcą się w liceach i technikach w Tucholi,  a także uczęszczają na wszelkiego rodzaju kursy organizowane przez Starostwo Tucholskie, a także Urząd Pracy. Wielu studiuje.
Mieszkańcy Bysławia dbają o estetykę swych ogródków i podwórek co ma ogromne znaczenie w ogólnym spojrzeniu na wieś. Wygląd naszej miejscowości przyciąga turystów i po bliższym poznaniu zachęca do ponownego przyjazdu.
Nad Jeziorem Lucim oddalonym o 3 km od centrum Bysławia położone jest gospodarstwo agroturystyczne „Agrotur Bory”, które w 2000 roku zdobyło I miejsce         w kraju w tej kategorii.

Instytucje

Na terenie sołectwa działają następujące instytucje:
• Komisariat Policji,
• Poczta,
• Kościół Parafialny – Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
    Pierwsza wiadomość o parafii Bysław (znacznie wcześniej powstałej) pochodzi   z 1325 r., gdy  pleban  wpłacił  świętopietrze.  W  początkowym  etapie  w  skład  parafii  Bysław  wchodziła  obecna   parafia  Lubiewo i parafia Nowy Cekcyn oraz do lat powojennych parafia Iwiec. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego została założona przez jednego z książąt pomorskich, który wyłączył ją ze starszej parafii  w Kasztelani Serock.
        Pierwotny kościół drewniany, wzmiankowany w 1583 r. został rozebrany  w początku XVIII w. Obecny zaś został zbudowany z cegieł w formach pseudogotyckich w latach 1886 do 1888. Benedykcji dokonał ks. dziekan Nelke 13 marca 1888 roku.
Świątynia w roku 1908 gruntownie została odnowiona i wymalowana.

• Zespół Szkół im. J. Korczaka, w której mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.
• Przedszkole
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
• Biblioteka Publiczna  wraz z czytelnią, która po wojnie rozpoczęła działalność w     roku.
Ponownie swą działalność wznowiła 1.08.2004. Zadaniem biblioteki jest: wypożyczanie książek, promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez zapraszanie dzieci przedszkolnych i czytanie im, prowadzenie dokumentów życia społecznego wsi.
Obecnie w bibliotece znajduje się 15000 woluminów, z których jednym   z najstarszych jest „Lalka” B. Prusa z 1948 roku. Obecnie zarejestrowanych jest 158 czytelników. W bieżącym roku biblioteka otrzymała komputery  w ramach projektu „Ikonka” co spowodowało możliwość darmowego korzystania z Internetu przez czytelników oraz mieszkańców Bysławia.

Gospodarka
W połowie lat dziewięćdziesiątych prywatni inwestorzy wybudowali w Bysławiu nowoczesną stację paliw z zapleczem handlowym. Powstał również Dom Handlowy "WODNIK" i cała sieć sklepów wielobranżowych o wysokim standardzie handlowym. Ciągle się rozwija, a także rozbudowuje Firma Usługowo-Handlowa „Bogsia”. Bysław jako siedzibę obrał sobie także Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który swą działalność rozpoczął 1 sierpnia 2004.
• Zakład Produkcyjny pana Kiedrowskiego , który zatrudnia ok. 150 osób
• Usługi Handlowe „Bogsia”, zatrudnionych jest 31 osób
• Zakład Krawiecki pana Okonka , który zatrudnia ok. 30 osób
• Dom Towarowy „Wodnik”
• Usługi p. Piaska
• Usługi Naprawcze p. Roda zatr. Ok. 10 osób
• Zakład p. Kobierowskiego
• Kuźnia
• Zakład Ślusarski p. Świetlika
• Usługi hydrauliczne p. Grzecy
• Usługi Transportowe p. Pik, p. Gwiazdowski, p. Ciepłuch


 Nasze organizacje
Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu powstała w 1877 roku. Od 1955 strażnica z garażem dla jednego samochodu i małą świetlicą mieściła się obok szkoły. Wiosną 1983 r. na walnym zebraniu podjęto uchwałę  o budowie Domu Strażaka. Głównym inicjatorem i budowniczym Domu Strażaka w  Bysławiu był Edmund Glazik. Od 1954 roku był komendantem straży w Bysławiu. Za jego wielki wkład i wysiłek na rzecz straży i społeczeństwa został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Bysławscy strażacy oddając hołd zmarłemu druhowi wmurowali tablicę pamiątkową na frontowej ścianie Domu Strażaka.
           Do powstania Domu Strażaka przyczynił się także Józef Połom, który z pełnym oddaniem był zaangażowany w jego budowę i zdobywał środki na podjętą inicjatywę. Na trwałe wpisał się on w historię naszej wsi, pełniąc  funkcję sołtysa i wzorowego strażaka naszej miejscowości.
         Przy budowie pracowali wszyscy strażacy należący do organizacji, łącznie przepracowano 10.552 roboczogodzin. 19 maja 1990 r. Dom strażaka został otwarty i dostępny dla społeczności wsi Bysław.
          4 maja 1997 r.  jednostka obchodziła piękny jubileusz – 120 lat swojego istnienia. Z tej okazji społeczność Bysławia i gminy ufundowała naszej jednostce sztandar, który jest symbolem zaangażowania się bysławskich strażaków w działalność społeczną i na rzecz niesienia pomocy ludziom. Jednostka otrzymała w prezencie sprzęt do ratownictwa drogowego.
OSP Bysław od 29.04.1995 r. należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Wieloletnim Prezesem Zarządu OSP w Bysławiu był Marian Glazik. W 1973 r. prezesem został wybrany Zygmunt Pownuk. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w roku 1990 wybrano nowego prezesa: druha Bronisława Kłosowicza. Pełnił tę funkcję do grudnia1997, kiedy złożył rezygnację. Na funkcji tej zastąpił go druh Adam Ostrowicki. Jest prezesem jednostki do dnia dzisiejszego. Członkowie naszej jednostki są szkoleni z zakresu podstawowego, kończą kursy, naczelników, dowódców, operatorów sprzętu OSP i innych specjalności.
        Obecnie jednostka posiada dwa samochody pożarnicze. Ponadto dysponuje narzędziami hydraulicznymi, piłą do stali i betonu, pilarką do drewna, agregatem prądotwórczym, deską wodno-lądową, walizką pomocy przedlekarskiej   i wyszkolonymi ratownikami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Aktualnie jednostka liczy 127 członków, z tego:
Członkowie czynni – 72,
Członkowie honorowi – 7,
Członkowie wspierający – 5,
Młodzieżowe drużyny pożarnicze – 43.
Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od 1945r. Obecnie jest 20 członkiń. Głównym celem działalności Koła jest integracja społeczności Bysławia poprzez wspólne imprezy: spotkania kameralne, wycieczki i współpracę z innymi sąsiadującymi kołami. Panie z KGW są inicjatorkami imprez jak min.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, dożynki parafialne i festyny. Panie z KGW współpracują ze szkołą podstawową i gimnazjum, przedszkolem oraz z młodzieżą w okresie ferii zimowych. Członkinie również biorą czynny udział w obchodach Dni Borów Tucholskich. W 1999 roku z członkiń KGW powstał zaspół folklorystyczny „Frantówki Bysławskie”. Panie wniosły duży wkład pracy przy organizowaniu obchodów 700-lecia Bysławia, budowie parku 700-lecia , porządkowaniu drogi z kościoła na cmentarz.
 Koło za aktywną pracę na rzecz naszego środowiska otrzymał II miejsce w konkursie na Najaktywniejsze Koło w Regionie Kujawsko-Pomorskim.

Grupa folklorystyczna „FRANTÓWKI BYSŁAWSKIE”.
Jesienią 1999 roku, kiedy zrodził się pomysł zorganizowania obchodów „700-lecia Bysławia” samorzutnie zawiązała się grupka przyjaciół kochających muzykę. Za cel postawiła sobie poszukanie, a następnie wykonanie kilku starych piosenek śpiewanych przez babcie, mamy czy też swoich ziomków. Przed wojną śpiewne były one głównie nad Jeziorem  Bysławskim. Przez to stawały się swoistym ale również potrzebą spotykanie się młodzieży. W kulminacyjnych momentach nad jeziorem zbierał się krąg dziewcząt i chłopców liczący nieraz ponad 60 osób. Piosenki często o zabarwieniu patriotycznym ale najczęściej o miłości czy zdradzie śpiewano przy akompaniamencie akordeonu i innych instrumentów. Niektóre piosenki wykonywane były na trzy, a nawet na cztery głosy. Możliwe to było dzięki temu, że większość z wykonawców należała do chóru kościelnego. W czasie kulminacji obchodów
„700-lecia Bysławia”  w dniu 16 czerwca 2001 roku zespół posiadał   w swoim repertuarze około piętnastu oryginalnych „frantówek”. Ponadto jeden z liderów grupy Włodzimierz Dębicki napisał słowa piosenki pt.: „Pobudka bysławska”, która stała się swego rodzaju hymnem Bysławia. Muzykę do tego utworu napisał Piotr Grzywacz na podstawie propozycji muzycznej całego zespołu. Taka forma wspólnego tworzenia kontynuowania jest do dzisiaj. Tak było z pastorałką pt. „Kołysanka betlejemska”, pamfletem „Siadła babka” czy innymi typowo okazjonalnymi utworami takimi jak: „Barwy łowieckie”, „Posokowiec”, „U dilera”, „Uwaga toaścik” czy jeszcze kilkoma innymi współczesnymi obrazkami rodem   z Bysławia.
 Od czasu obchodów jubileuszu grupa występowała w skromnych, stylizowanych strojach. Teraz jest w posiadaniu bogato haftowanych strojów borowiackich dla ośmiu członków. Tyle bowiem osób aktualnie występuje w tym zespole. Marian Pik, kolejny lider, jest jego „muzyczną duszą” ale przede wszystkim harmonistą, który gra na bardzo starych instrumentach. Ryszard Drzycimski gra na tamburynie, a Włodzimierz Dębicki wystukuje rytmy na diabelskich skrzypcach, zwanych po borowiacku  „tojfel gajgami”. Pięć pań: Joanna Glama, Irena Krefft, Krystyna Łeppek, Barbara Orlikowska i Jadwiga Pik (jest skarbniczką grupy), śpiewają w różnych głosach. Marzeniem zespołu jest stworzenie grupy dziesięcio - dwunastoosobowej. W przeszłości z różnych względów kilku członków odeszło z Frantówek.
Zespół za swoje występy otrzymywał wiele nagród, dyplomów a także upominków. Do szczególnego osiągnięcia Frantówek należy zaliczyć zajęcie III miejsca podczas XV Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego w Lubiewie, gdzie wystawiona została jednoaktówka pt. „Maśki przyszli” autorstwa Włodzimierza Dębickiego. W czasie edycji tegorocznego „Babiego lata” organizowanego przez ODR w Minikowie zespół zdobył pierwsze miejsce w przeglądzie piosenek ludowych. Za zebrane w ten sposób fundusze członkowie sami zakupili sobie drugi komplet strojów. Hafty zaś panie wykonały własnoręcznie.
 Głównym utrudnieniem dla zespołu jest brak nagłośnienia z odpowiednią ilością mikrofonów oraz obuwia dla pań i panów. Pracę zespołu znacznie ułatwiłaby też odpowiednio wygłuszona sala do prób i ćwiczeń. Członkowie nadal poszukują starych tekstów, które powiększyłyby repertuar.
 W sumie „Frantówki Bysławskie” prawie sto razy bawiły publiczność melodiami i słowami prosto z Borów Tucholskich. Marzy im się wydanie własnego śpiewnika, a może i płyty CD.


Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bysławiu
                Gminne Koło PZW powstało w 1977 roku. Obecnie zrzesza 80 członków.  
                W 2002 roku nawiązało współpracę ze szkołą, w wyniku czego stworzono  sekcję młodzieżową. Kilka razy do roku organizowane są Zawody  Wędkarskie. Co 2 lata zarybia się łowisko „Jeziorki”, które jest własnością Koła. Wędkarze włączają się również w organizację różnych imprez    i  obchodów naszej wsi. Wspólnymi siłami Kolegów Wędkarzy udało się   wyremontować „Dom Wędkarza”, gdzie mieści się biuro PZW.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 6 w Bysławiu

Koło nasze powstało w maju 1998r. Początkowo zapisało się 120 osób, jednak na zebraniu założycielskim zdeklarowało się 65 członków. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego pomimo, że kilka osób w sposób naturalny odeszło, ale w ich miejsce przyszli inni. Powodem takiego stanu jest to, że Koło jest bardzo aktywne. Przez cały czas działalności organizujemy wycieczki, pikniki, spotkania opłatkowe, zabawy   z zaprzyjaźnionymi klubami seniorów ze Świecia, Solca Kujawskiego, Cekcyna i wielu innych miejscowości. Koło nasze aktywnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz naszej wsi. Dowodem tego niech jest branie czynnego udziału w obchodach 700-lecia Bysławia, w budowie parku 700-lecia oraz drogi z kościoła na cmentarz.
Sołeckie tradycje
Tradycje i obyczaje są czynnikiem decydującym o podtrzymywaniu i wzmacnianiu więzi naszej społeczności. Od wielu lat corocznie obchodzony jest dzień św. Jana, który ściąga nad Jezioro Bysławskie znaczną część mieszkańców nie tylko Bysławia ale i sąsiednich sołectw. Tu organizowane są również pikniki i biesiady. Bardzo ważny jest odpust parafialny obchodzony 6 sierpnia, ponadto Dzień Strażaka, topienie Marzanny, bale karnawałowe.
Tradycją są również robione i zdobione palmy wielkanocne, stroiki bożonarodzeniowe i odradza się kolędowanie w czasie pomiędzy Bożym Narodzeniem, a świętem Trzech Króli.


Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj