MÓWIĄCE KAMIENIE

Zabytkowy kościół pw. Św. Jana Nepomucena

zdjecie


Kościół w Dąbrówce pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena został ufundowany w 1768 r. przez konfederata barskiego Macieja Janta-Połczyńskiego jako votum wdzięczności. Ranny dwiema kulami moskiewskimi ślubował, że w razie szczęśliwego powrotu do domu wzniesie w swym majątku Dąbrówce kościół. Nowej świątyni papież Klemens XIII nadał prawa parafialne i jeden odpust w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia. Potomkowie fundatora odnowili kościół w 1881 r. Wieżę dobudował w 1928 dr Leon Janta-Połczyński z Wysokiej, wybitny działacz społeczny i polityczny Pomorza. Biskup Stanisłąw Okoniewski poświęcił w 1928 r. kamień węgielny pod wieżę kościelną. Po II Wojnie Światowej kościół w Dąbrówce został zaliczony do zabytków ze względu na jego wystrój w stylu rokoko, stanowiący rzadkość na Pomorzu. Jest to budynek jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, szerszą nawą dwuprzęsłową i z kwadratową wieżą od zachodu oraz wnętrzem krytym stropem płaskim.  Obecnie służy wiernym jako kościół filialny parafii w Raciążu.
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj