MÓWIĄCE KAMIENIE

Kiełpin Krzyż (Bożamęka) upamiętniający Powstanie Styczniowe z 1863 r.

zdjecie


Na obrzeżach wsi Kiełpin (Gm. Tuchola, woj. Kujawsko-pomorskie) po prawej stronie szosy na trasie Tuchola-Czersk znajduje się dębowy, wysoki krzyż z obrotową, metalową chorągiewką na górnym ramieniu z ażurową datą
1863 i literami IHS oraz symbolem serca i kotwicy. Rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego z twardego drewna (prawdopodobnie grusza) pochodzi również z tamtego okresu. Według ustnych przekazów bożamęka została postawiona na pamiątkę Powstania styczniowego z inicjatywy miejscowego nauczyciela Piotra Kujota, ojca ks. Stanisława Kujota (1845-1914), wybitnego historyka Pomorza i długoletniego prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Drewno krzyża było kilkakrotnie wymieniane z powodu zniszczenia materiału. Natomiast oryginał metalowego elementu znajduj się W miejscowym kościele p.w. Św. Wojciecha. Wierna kopia tej historycznej chorągiewki umieszczona jest na omawianym obiekcie. Historia krzyża była dość burzliwa. W 1920 roku, gdy Tuchola odzyskała niepodległość na krzyżu umieszczono pasyjkę metalową, a uszkodzoną rzeźbę przechowywano przez 26 lat do 1946 roku. W okresie okupacji krzyż z polecenia władz okupacyjnych został usunięty, lecz pieczołowicie przechowywany w rodzinie państwa Szwemin. Po wojnie w 1946 roku ponownie został ustawiony. W 1976 roku odnowiono wszystkie elementy krzyża wraz z ogrodzeniem. Drewno dębowe ofiarował właściciel posesji. W 2012 roku krzyż został ponownie odnowiony - drewno ufundował miejscowy przedsiębiorca - Pan Mirosław Knakowski.
Opisywany obiekt miał upamiętniać wydarzenie sprzed 150 lat, kiedy naszej ojczyzny nie było na mapach świata, ale byli ludzie, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. Jest to prawdopodobnie jedno z nielicznych, a może jedyne miejsce w naszej gminie przypominające o wydarzeniach powstania styczniowego 1863 roku.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj