MÓWIĄCE KAMIENIE

Zespół dworsko-parkowy w Kęsowie z XIX w.

zdjecie


W XVII w. Kęsowscy herbu Paraj wybudowali w Kęsowie dwór, który wraz z gruntami sprzedali rodzinie Czapskich. Czapscy wybudowali przy dworze kaplicę (XVIII w.). Wszystko to mieściło się na terenie dzisiejszego zespołu dworsko - parkowego nad jeziorem. Naprzeciw dworu powstały zabudowania folwarczne, zapewne drewniane. Zostały one przebudowane w XIX w. podobnie jak dwór, natomiast kaplicę strawił pożar.
W XVIII w. Kęsowo należało do Stolińskich, a w 1772 r. znalazło się pod zaborem pruskim. Rozpoczął sie proces stopniowej germanizacji wyrażający się wzrostem osadnictwa niemieckiego i zwiększeniem się własności ziemskiej niemieckiej. Dwór w Kęsowie wraz z folwarkiem przeszedł w ręce niemieckie i pozostał w nich (rodzina Wehr) do 1945 r.
Po II Wojnie Światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. Jakiś czas mieściło się tu przedszkole, a obecnie jest to siedziba Straży Wiejskiej.

Dwór późnoklasycystyczny, parterowy, kryty dwuspadowym dachem z dachówki, z dwoma trójkątnymi wystawkami umieszczonymi symetrycznie po bokach. Elewację frontową akcentuje wejście zwieńczone gzymsem na konsolkach, zaś samo wejście poprzedzają wysokie schody.
Godne uwagi są tu gotyckie stajnie folwarczne pochodzące z 3 ćwierci XIX w., zbudowane z kamiennych głazów.

Park
Park krajobrazowy o pow. 2,5 ha. Na jego terenie znajduje się źródło, staw z wyspą pośrodku i zatarte już ślady dawnych grobów. Skupisko wysokiej zieleni tworzą głównie lipy drobnolistne, klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, oraz kasztanowce białe. Wśród starego drzewostanu znajdują się również okazy pomnikowe: trzy modrzewie europejskie o obw. w pierśnicy od 270 do 290 cm, pięć wiązów szypułkowych o imponujących obwodach od 260 do 430 cm, dwie lipy drobnolistne o obw. od 300 do 340 cm, dwa graby zwyczajne o obw. od 210 do 230 cm, dwa buki zwyczajne odmiany purpurowej o obw. od 300 do 315 cm, dąb szypułkowy o obw. 315 cm, oraz olsza czarna o obw. 240 cm. Park jest zadbany, o czytelnym układzie przestrzennym.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj