MÓWIĄCE KAMIENIE

Kamienie młyńskie wydobyte ze strugi Zamrzonki

zdjecie


Początki Zamrzenicy związane są z dziejami młyna i osady przy nim istniejącej. Najwcześniejsza wzmianka na temat tego miejsca zachowała się w dokumencie sporządzonym najpóźniej w 1408 r. przez komturów świeckiego i tucholskiego. Dokument ten zawierał opisy brodów na rzekach Brdzie i Kamionce. Powstał na potrzeby planowanej ofensywy Zakonu Krzyżackiego na polskie Kujawy i północne rejony Wielkopolskiej Krajny. Potwierdza on istnienie młyna, który działał prawdopodobnie do 1433 r. Ponowne wzmianki potwierdzające istnienie osady młyńskiej w Zamrzenicy pojawiają się począwszy od 1570 r. Młyn należał do starostwa jasienieckiego w Prusach Królewskich. Znajdował się we władaniu kolejnych starostów jasienieckich: Macieja i Samuela Żalińskich (1565 - 1629), Pawła Działyńskiego (1629 - 1643), Zygmunta Raczyńskiego (1648 - 1661), Jana Komorskiego (1661 - 1676), oraz familii Tuchółków (1682 - 1772).Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj