KOŚCIOŁY

Kościół w Wielkim Mędromierzu Parafia Świętego Stanisława Biskupa I Męczennika

Informacje o miejscu
Gostycyn
Wielki Mędromierz

tel. 52 336 11 24

Porządek Mszy Świętych:
Dni powszednie: 17:00 (filia), 18:30
Niedziele i święta: 8:00, 9:30 (filia), 11:00, 18:00 (sobota Wieszczyce)
Kościoły filialne Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Mały Mędromierz)

 

Kościół został zbudowany w 1839 roku, natomiast 15 października 1840 konsekrował go biskup chełmiński ks. Anastazy Sedlag. Świątynia ta jest utrzymana w stylu neoromańskim, mury zbudowane są z głazów granitowych i ceglanych obramowań wejść i okien. Od początkowych lat kościołowi towarzyszyła drewniana dzwonnica, ostatnią wybudował w 1881 roku cieśla Hybner. W czasach już bliższych współczesności podejmowano kilka prób rozpoczęcia budowy murowanej wieży. Ta powstała wreszcie w 1981 roku obmurowana głazami granitowymi przez co doskonale komponuje się z starszą częścią świątyni. Na uwagę zasługuje dzwon pochodzący aż z 1611 roku.
W kościele można też odnaleźć krucyfiks, wykonany w stylu gotyckim, pochodzący przełomu XV i XVI w. oraz renesansowy lichtarz z XVI w. Po obu stronach głównego ołtarza znajdują się dwie barokowe rzeźby pochodzące z ok. 1725 roku ukazujące świętych Stanisława i Augustyna. W kościele znajdują się także dwa feretrony. Pierwszy z przełomu XVII i XVIII w. z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po jednej stronie, z drugiej zaś znajduje się Matka Boska z różami. Drugi zaś rokokowy feretron datowany na ok. 1770 rok przedstawia postacie świętych Izydora i Stanisława Kostki.

Obecnie w kościele znajdują się 3 ołtarze, główny i dwa boczne. Pierwszy pochodzi z około 1725 roku. Wykonano go w stylu późnego baroku, zaś najwyższą jego partie dodano w 1982 roku. Manierystyczno-barokowe ołtarze boczne datuje się na XVII-XIX wiek. Chrzcielnica mieszcząca się w kościele wykonana została pod koniec XVIII wieku w stylu rokokowo-klasycystycznym. Z przełomu XVII i XVIII w. pochodzi barokowy krzyż z dawnego ołtarza głównego. Na czole konstrukcji chóru można zobaczyć obrazy przedstawiające świętych ewangelistów powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Zdobiły one wcześniej starą ambonie.

W głębi kościoła możemy zobaczyć dwa obrazy z połowy XIX w. Jeden przedstawia scenę ofiarowania różańca przez Matkę Bożą świętemu Dominikowi, drugi zaś Najświętszą Pannę Marię Niepokalanie Poczętą.

Z drugiej połowy XIX wieku zachował się kinkiet na wieczną lampkę, latarnia wykonana w stylu ludowym oraz neobarokowa rzeźba przedstawiająca Chrystusa ukrzyżowanego.

W ołtarzu głównym w zależności od okresu liturgicznego możemy zobaczyć obrazy: obraz Świętej Rodziny z 1910 roku (styl neorenesansowy), obraz przedstawiający Ukrzyżowanie podpisany inicjałami "A P" oraz obraz Serca Jezusa (początek XX wieku).
 

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj