CMENTARZE I POMNIKI

Kwatera ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu przykościelnym w Gostycynie

Kwaterę tworzą 3 pojedyncze mogiły w formie cementowych płyt. Na każdej płycie umieszczono krzyż z płaskorzeźbą Chrystusa oraz nazwiska zasłużonych osób.

W lutym 1945 r. w miejscowości Żółwiniec funkcjonariusze Gestapo aresztowali 6 Polaków wracających z obozu pracy do rodzin w Gostycynie. Więźniów przetransportowano do więzienia w Tucholi, a w dniu 04.02.1945 roku (wg innych źródeł: 09.02.1945 roku) przewieziono do Rudzkiego Mostu, gdzie przywiązano ich do drzew, maltretowano, a następnie zamordowano ręcznymi granatami (część więźniów wcześniej zwolniono). Po zakończeniu działań wojennych rodziny ofiar przeniosły szczątki ofiar na cmentarz w Gostycynie, gdzie spoczęły w osobnych mogiłach.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj