Rezerwaty

REZERWATY

Źródła Rzeki Stążki

Rezerwat o powierzchni 250,2 ha, położony na terenie gminy Cekcyn. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych źródlistego odcinka doliny rzeki Stążki wraz z otaczającymi ją lasami. Rezerwat przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, klimatyczne i florystyczne. Roślinność jest bardzo zróżnicowana florystycznie w wyniku ze znacznej różnorodności siedlisk. Występujące tu zbiorowiska roślinne są dobrze zachowane, z wyjątkiem łąk, na których widoczny jest proces synantropizacji. Miejsce o wyjątkowych walorach widokowych.
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj