ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa“

Informacje o miejscu
Gołąbek

Długość 3,5 km.
Ścieżka wytyczona została w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, w pobliżu szosy wiodącej z Tucholi do Tlenia, jej długość wynosi 3,5 km, a wzdłuż trasy znajduje się 10 przystanków. Zarówno trasa, jak i przystanki są oznakowane i zaopatrzone w tablice informacyjne. Wzdłuż trasy rozmieszczone są dodatkowo małe tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujące różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które trzeba samodzielnie odszukać. Ścieżka rozpoczynająca się i kończąca się obok Nadleśnictwa w Gołąbku biegnie w ten sposób, aby ukazać zwiedzającym charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Są to: zróżnicowane pod względem wieku bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka oraz zbiorowiska olsów i łęgów, a także stanowiska odnawiania lasów. Do najbardziej interesujących należą torfowiska oraz zbiorowiska bagienne i wodne rzeki Stążki. Pokonanie trasy stwarza możliwość zapoznania się ze złożonym ekosystemem leśnym Borów Tucholskich. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzenia Ogrodu Dendrologicznego w Gołąbku, gdzie na obszarze 2,61 ha rośnie 57 gatunków i odmian drzew i krzewów. W budynku Nadleśnictwa znajduje się interesujący „pokój historii leśnej“ oraz sala edukacji ekologicznej.
Obiekt występuje na trasach
,

Szlak CTU - 14s (dawniej BY 7001s)

Długość: 59.0 km
Czas: 4:00 h
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj