KOŚCIOŁY

Kościół w Tucholi Parafia Świętego Jakuba Apostoła

Informacje o miejscu
Tuchola
plac Wolności 30

tel. 52 334 35 23

Porządek Mszy Świętych:
Dni powszednie 8.30, 17.00
Niedziele i święta 8.30 (dorośli), 10.00 (suma), 12.00 (dzieci),
17.00 (młodzież)

Kościół filialny: Świętego Wojciecha Biskupa I Męczennika (Kiełpin)
Niedziele i święta: 11:00
I Piątek Miesiąca: 15:30

 

      Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Tucholi został wzniesiony z inicjatywy tucholskiej Gminy Ewangelickiej w latach 1837-1838, zaś wieżę dobudowano w roku 1895. Świątynia służyła ewangelikom do 1945 roku. Po wojnie została zajęta jako tzw. mienie opuszczone przez Skarb Państwa wraz z usytuowaną naprzeciwko kościoła "pastorówką". Budynek kościoła służył jako sala sportowa, a w roku 1968 przekazano go w użytkowanie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Tucholi, która zaadaptowała obiekt czyniąc ze świątyni magazyn zbożowy.
      Przeprowadzone wówczas prace remontowe spowodowały zatarcie cech sakralnych świątyni: rozebrano do fundamentów wieżę, zamurowano charakterystyczne neogotyckie łuki okien i zainstalowano w nich kraty a także zdemontowano balustrady chóru i balkonów. Zamurowano również główne drzwi wejściowe, na ich miejscu umieszczając lej do wsypu zboża, a pod bocznym wejściem zbudowano rampę przeładunkową, zaś całą nawę kościoła podzielono betonowym stropem na dwie kondygnacje.
      W dniu 1 lipca 1994 roku z tucholskiej parafii p.w. Bożego Ciała została erygowana nowa parafia, która na pamiątkę istniejącego do XVII wieku kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła otrzymała patronat tegoż świętego.
      Jeszcze w tym samym roku pierwszy proboszcz nowo powstałej parafii ks. Jan Pałubicki wykupił od Skarbu Państwa budynek dawnego kościoła, by wraz z parafianami w krótkim czasie przywrócić obiektowi cechy sakralne. Rozebrano strop dzielący świątynię na poziomy, odbudowano więźbę chóru i balkonów, zamontowano balustrady i ławki, wydzielono i wybudowano podwyższenie prezbiterium, utworzono zakrystię, wymieniono okna oraz od fundamentów zrekonstruowano okazałą kościelną wieżę umieszczając na niej dzwony, które 6 czerwca 1999 roku poświęcił przebywający w Pelplinie Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzwony ważą łącznie 1000 kg i noszą imiona: największy - Jakub, średni - Jan i najmniejszy - Kazimierz. W czerwcu 2002 r. na dzwonnicy umieszczono także mechanizm zegarowy z trzema tarczami, wybijający kwadranse i godziny. Natomiast w miejscu wspomnianego nieistniejącego już kościoła św. Jakuba Apostoła, który mieścił się przy ulicy Lipowej - wzniesiono postument z figurą świętego, która jest kopią jakubowej statuetki, mieszczącej się w prezbiterium odnowionej świątyni.
 

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj