ZABYTKI

Tuchola - Zamek

Murowany zamek w Tucholi został wzniesiony przez Krzyżaków zapwne wraz z lokacją miasta na prawie chełmińskim około 1346 roku. Warownia została zbudowana na miejscu warownej siedziby rodu Święców, nad brzegiem rzeki Kicz. Siedziba komtura stanowiła otoczony fosą kompleks zabudowań na planie zbliżonym do trapezu. W ich skład wchodziły: trójskrzydłowy zamek wysoki z dwoma szerokimi skrzydłami mieszkalnymi i trzecim skrzydłem wąskim oraz dwa podzamcza. Fortyfikacje warowni nie były połączone z obwarowaniami miasta. Mimo przeprowadzonych badań terenowych dokładne rozplanowanie obiektu nie jest znane. Po 1454 roku zamek stał się siedzibą polskich starostów, a od 1593 roku miasto należało do dóbr stołowych. Zamek został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w roku 1657 i 1659. Ostatnim dzierżawcą zamku był August Stanisław von Goltz, od którego po pierwszym rozbiorze Polski zdewastowane zabudowania kupił rząd pruski. Po pożarze miasta w 1781 roku ruiny rozebrano na materiał budowlany. Niewielkie fragmenty założeń budynku zachowały się w obecnym budynku Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego wzniesionym w 1914 roku, oraz w budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostały wyeksponowane fragmenty muru gotyckiego.
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj