ZABYTKI

Akwedukt w Fojutowie

Akwedukt wzniesiony w toku budowy w latach 1845-49 Wielkiego Kanału Brdy, służącego doprowadzaniu wody z Brdy dla nawodnienia kompleksów tzw. łąk czerskich, położonych w rejonie Czersk - Barłogi. Akwedukt o długości 75 m, zbudowany w miejscu krzyżowania się dwóch cieków wodnych: naturalnego – Czerskiej Strugi (płynie dołem) i sztucznego – Wielkiego Kanału Brdy (płynie górą). Wzorowany na rzymskich budowlach, wykonany został z żółtej cegły i kamieni łączonych wapnem. W 1982 r. przeprowadzono remont sklepienia, wyłożono go płytami żelbetonowymi. Ostatni remont przeprowadzono w 2002 r.: wyspawano kratownice ze stali zbrojonej i wyklejono sklepienie płytkami ceramicznymi.
Obiekt występuje na trasach
,

Szlak Uroczysko Brdy

Długość: 5.0 km
Czas: 12:00 h
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj