REZERWATY

Jeziorka Kozie

Rezerwat torfowiskowy założony w 1984 roku na powierzchni 12,30 ha, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Jezioro Zdręczno“. Obejmuje ochroną cztery śródleśne zarastające jeziorka dystroficzne (o niedoborze substancji pokarmowych) z zespołami roślinności torfowisk przejściowych i wysokich: pło mszarne, mszar kępkowo-dolinkowy i bór bagienny. Są tu stanowiska roślin chronionych oraz nisze ekologiczne płazów i gadów. Z roślin godne uwagi są wszystkie trzy podlegające ochronie prawnej rosiczki: okrągłolistna, długolistna i pośrednia oraz bażyna czarna, bagnica torfowa i turzyca bagienna, bagno zwyczajne.
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj